1380×776-roberto-nickson-q9nZUFC1nTw-unsplash

Kundcase:

Kallt och varmt samtidigt

Precis som i många andra bostadsrättsföreningar handlade de flesta klagomålen till styrelsen om låg och ojämn temperatur i lägenheterna. Problemet var inte nytt utan fanns redan innan övertagandet. Under årets kalla månader kom klagomålen in. Men det var inte kallt i alla lägenheter, vissa upplevde inga problem alls.

Förenklade lösningar

Under åren hade föreningen varit i kontakt med olika företag som hade olika teorier om vad problemen berodde på och hur man bäst skulle avhjälpa dessa. Gemensamt för de olika förslagen var att de siktade in sig på en specifik del som ansågs vara boven i dramat. Lösningarna föreföll ofta som ganska enkla, däremot inte särskilt billiga. Ett förslag gick ut på ett byte av termostater i samtliga lägenheter vilket skulle kosta en halv miljon.

Nordiq Energy genomför en energi-inventering

När Nordiq Energy fick en förfrågan var man snabbt på plats. En grundlig genomgång av värmesystemet gjordes och fastighetens förutsättningar kartlades i egen energi-inventering. Snabbt kunde man konstatera att behovet i olika lägenheter skiljde sig ordentligt. Medan en hörnlägenhet (således med två ytterväggar) ovan en oisolerad källare var kännbart kall så hade en annan lägenhet, mer centralt placerad i huset, en behaglig inomhustemperatur.

bg-cta

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag för att ta reda på hur Nordiq Energy kan hjälpa dig att få ner energianvändningen och få upp komforten i er fastighet.

Balansering av värmesystemet

Efter genomgången valde föreningen att köpa en ny fjärrvärmecentral av Nordiq Energy och låta denna fjärrövervakas. Även VVC-systemet uppgraderades. Hela systemet balanserades så att varje lägenhet fick den effekt den behövde. Balanseringen innebar att man tog hänsyn till både ny och befintlig utrustning. I samband med balanseringen byttes termostaterna på samtliga radiatorer mot nya vred. 

Överblick med referensgivare

Genom ett antal referensgivare kan man i realtid se hur temperaturen ser ut i olika delar av fastigheten. Man har också valt att koppla upp sig mot Nordiq Energys övervakningssystem som larmar om problem uppstår. Vid behov kommer en lokal rörmokare, som är bekant med fastigheten, ut och justerar systemet enligt Nordiq Energys instruktioner.

En nöjd styrelse och nöjda medlemmar

Idag är antalet värmerelaterade klagomål nästan nere på noll och fastigheten har en jämn temperatur på ca 21°. 

- Vi är väldigt nöjda med Nordiq Energy och hur de har tagit sig an våra problem. De har hela tiden varit lyhörda, alltid funnits tillgängliga för att svara på frågor och snabba att lösa våra problem. Säger Anna som sitter i styrelsen för BRF Vimpeln 16.

 

För driften av fastigheten tar föreningen hjälp av en entreprenör som hanterar allt utom just värmen. Genom att låta Nordiq Energy övervaka och styra denna har klagomålen minskat, kostnaderna gått ner och styrelsen kunnat fokusera på andra frågor. 

Åtgärder i sammanfattning

  • Energi-inventering där problem och förutsättningar identifierades.
  • Åtgärdsplan med förslag på åtgärder baserad på inventeringen.
  • Ny fjärrvärmecentral från Nordiq Energy.
  • Termostater bytta mot nya radiatorventiler. 
  • Digitalisering av värmesystemet med uppkoppling för driftstyrning och övervakning.
  • Uppgradering av VVC-systemet.

Fakta BRF Vimpeln 16

  • Fastigheten byggd 1964-1965.

  • Ligger I Solna.

  • Köptes av föreningen 2001 av kommunala Solna Bostäder.

  • Föreningen består av 100 lägenheter i en huskropp.