Nordiq_Energy_xp35669 (1)

Vår patenterade lösning började som ett forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och har som sådant genomgått rigorösa tester, både teoretiska och praktiska. Resultatet är en effektiv lösning som har visat sig fungera även där andra lösningar gått bet

Om Nordiq Energy

Vår lösning ger er ökad komfort, bättre ekonomi och ett renare samvete.

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har problem med uppvärmningen av sin fastighet.

Ett stort problem för många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare handlar om uppvärmning av fastigheten. Med ojämn temperatur där skillnaden mellan olika delar av fastigheten kan vara så stora som +/- 7°C blir inomhusklimatet inte bara dåligt, det betyder också man gör av med betydligt mer energi än nödvändigt. Det handlar bokstavligt talat om att elda för kråkorna. Energiförbrukningen är en av de stora utgiftsposterna och utgör en stor miljöpåverkan. Idag står fastigheter för nästan 40% av de totala CO2- utsläppen i Europa. Nordiq Energy hjälper er att få ner energiförbrukningen och uppnå ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat, lägre energikostnader och en minskad miljöpåverkan.

Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd endimensionella lösningsförslag för att försöka reglera värmen

Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen.

Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Linje

Kontakt

Hitta hit

Malörtsvägen 10
449 33 Nödinge

010-288 16 00

info@nordiqenergy.se