BRF Sollhems Hjärta

Kundcase:

Halverad energiåtgång i 60 radhuslägenheter

I Spånga, en av Stockholms norra förorter ligger bostadsrättsföreningen Solhems hjärta. Fastigheten byggdes 2008 av Skanska på uppdrag av Svenska Bostäder som ägde den fram till 2008. Föreningen består 60 radhuslägenheter fördelat på åtta huskroppar.

Stora temperaturskillnader

I samband med att föreningen bildades för att köpa fastigheten genomförde man bland annat en genomgång av värmesystemet. De boende hade i flera år klagat på både ojämn inomhustemperatur. Styrelsen bestämde sig för att ta tag i problemet direkt.

Vid en genomgång konstaterades att värmecentralen var i dåligt skick och att systemet som helhet var dåligt underhållet med ventiler som rostat fast och en värmeväxlare som inte gjorde jobbet. Trots att Svenska Bostäder skickat ut personal vid ett flertal tillfällen genom åren hade det inte blivit någon förbättring av inomhusklimatet.

– Så här i efterhand så är det tydligt att det saknades både kunskap och intresse för att gå till botten med problemet, säger Sixten Öhman som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse.

Olika konsulter, olika lösningar

Föreningen träffade flera olika konsulter vilka hade olika teorier om hur problemen skulle lösas, men i slutänden skulle det visa sig att ingen av dessa teorier var särskilt förankrade i verkligheten. Det var till exempel ingen som tyckte att det var ett problem att alla element var utrustade med termostater. Tvärtom ansåg samtliga att detta var mycket bra. Gemensamt för de tre entreprenörerna var att de inte på ett tydligt sätt lyckades förklara vad problemet var och varför deras förslag på lösning skulle vara framgångsrikt.

bg-cta

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag för att ta reda på hur Nordiq Energy kan hjälpa dig att få ner energianvändningen och få upp komforten i er fastighet.

Vikten av att kavla upp ärmarna

Gemensamt för de lösningsförslag som presenterades var att de byggde på allmänna teorier och inte var knutna just till de faktiska förutsättningarna på plats. 

– Sedan kom Nordiq Energy på besök, och förutom att de verkade veta vad de pratade om så kavlade de bokstavligt upp ärmarna och kröp omkring i kulvertar och skrymslen för att verkligen förstå systemet, fortsätter Sixten Öhman.

Lyhördhet och transparens

Nordiq Energy var också lyhörda för föreningens önskemål och föreslog lösningar baserade på dessa. Genom att sätta upp referensgivare i lägenheterna kunde man se att temperaturskillanderna var så stora som +/- 9°C. Medan vissa lägenheter hade 24-25 grader hade andra bara 16. 

Framgångsrik injustering av befintligt system

Föreningen hade investerat i en ny fjärrvärmecentral som tidigare entreprenör misslyckats med att justera in. Nordiq Energy genomförde en lyckad injustering och balanserade sedan VVC- och radiatorsystem.  Vidare byttes termostaterna ut mot vanliga vred. Fastrostade balanseringsventiler togs bort och ersattes av vanliga avstängningsventiler för att underlätta underhåll och maximera prestanda.

Man tog också bort en tryckstegringspump (något som normalt bara förekommer i höghus) och bytte ut de rör som denna hade förstört. Konsekvensen av detta blir mindre påfrestningar på systemet och förväntad längre livslängd på de nya rören.

Metodiskt och succsessivt arbete

Genom att successivt och metodiskt ta sig an problemen i fastigheten har man lyckats få ner energiåtgången markant.

– Tack vare den gedigna kompetensen och den genuina viljan att förstå våra specifika utmaningar och önskemål har Nordiq Energy hjälpt oss att minska energiåtgången från ≈ 125kWh per kvadratmeter och år till ≈ 63kWh, berättar Sixten Öhman.

– Så pass stora förändringar ska man kanske inte räkna med i alla fastigheter säger Peter Gummerus på Nordiq Energy. Värmesystemet är bara en del i den helhet som påverkar husets inomhusklimat. Isolering och ventilation har också stor påverkan till exempel.

I slutänden är varje fastighet unik och har specifika förutsättningar, men med det sagt så finns det ofta stora likheter när det det gäller orsaken till de problem som de boende upplever.

Åtgärder och lösning i sammanfattning

 • Energi-inventeringar där problem kartlades och förutsättningar konstaterades.
 • Åtgärdsplan med förslag på lösningar baserad på inventeringen ovan.
 • Injustering av värmecentral efter att tidigare entreprenör misslyckats.
 • Byte av fastrotade balaseringsventiler.
 • Bortkoppling av överflödig tryckstegringspump.
 • Byte av rör som förstörts av tryckstegringspumpen.
 • Byte av samtliga termostater mot vanliga vred.
 • Balansering av VVC- och radiatorsystem.
 • Trygghets- och driftavtal.
Fakta BRF Solhems hjärta 
 • Fastigheten byggdes 1988 av Svenska Bostäder.
 • Bostadsrättsförening sedan 2008.
 • 60 radhuslägenheter fördelat på åtta huskroppar.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Nordic Energy AB, orgnr. 556973-7926 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata