Snö på tak och träd.

Våra produkter

Nordiq Energy erbjuder kompletta fjärrvärmesystem, men du kan också komplettera fastighetens befintliga system med en eller flera enskilda produkter.

En bekymmersfri anläggning

Om ni sitter på en gammal eller feldimensionerad fjärrvärmecentral är det sannolikt bättre att börja om från början. När vi bygger en ny fjärrvärmecentral så kan vi anpassa den så att den fungerar optimalt utifrån de förutsättningar som råder i just er fastighet. Det gör också att vi kan optimera systemet fullt ut. 

Det är inte alltid som ett byte av hela fjärrvärmecentralen är nödvändigt. Ibland räcker det med att byta ut styrningen till exempel. Oavsett om det handlar om ett helt nytt system eller uppgraderingar av ett befintligt så gör vi det alltid med standardkomponenter. Det ger ett fungerande, kostnadseffektivt och framtidssäkert system.

Termisk balansering

Genom termisk balansering ser vi till att värmen fördelas jämnt i hela fastigheten. Vi justerar eller byter ut de befintliga ventilerna på elementen för att säkerställa att hela systemet drar nytta av balanseringen.

Grön växt vid element
Bron till Mariahissen i dimma.

Fjärrvärmecentral

Hjärtat i systemet är en parallellkopplad fjärrvärmecentral. Denna har fördelar som effektstyrning, effektbegränsning med prioriterad varmvattenberedning och hög avkylning. Som standard kan vi leverera fjärrvärmecentralen i en-, två- eller trekretsutförande. Styrningen sker via en webserver vilket möjliggör övervakning och support online.

Värme- och vattenstyrning

För att uppgradera en befintlig fjärrvärmecentral går det att köpa till ett styrskåp. Detta levereras färdigkopplat och förprogrammerat för att styra tre kretsar: radiatorkrets, varmvattenberedning samt värme till en ventilationskrets. Skåpet ger en mängd fördelar som effektstyrning, effektbegränsning med prioriterad varmvattenberedning och hög avkylning. Styrningen sker via en webserver vilket möjliggör övervakning och support online.

Vinterbad
Man sopar bort snö från bil.

Värmepumpsintegrering

Vi har tagit fram en enkel och effektiv lösning som kombinerar värmepump (för frånlufts-återvinning och/ eller bergvärme) med fjärrvärmespets. Styrningen minimerar värmeuttaget samtidigt som den bibehåller en låg returtemperatur till fjärrvärmenätet, vilket gör att kostnaderna för uppvärmning hålls nere och straffavggifter för höga returtemperaturer undviks.

Ventilationsintegrering

Genom att koppla upp befintliga fläktar mot vår styrning möjliggörs utetemperaturkompensering av ventilationsflödet efter den påverkan på komforten som årstiden har. Samtidigt anpassar värmestyrningen tillförseln av värme utifrån de aktuella förutsättningarna.

Kvinna sittandes vid öppet fönster
bg-cta

Frågor eller funderingar?

Vill du veta vad hur vi kan öka komforten och sänka kostnaderna i er fastighet? Kontakta oss idag!