blue-red-engineering-home-plumbing-heating-heating-sistem_t20_QzEQ2b

Produkter

Linje

Termisk balansering

Genom termisk balansering ser vi till att värmen fördelas jämnt i hela fastigheten. Vi justerar eller byter ut de befintliga ventilerna på elementen för att säkerställa att hela systemet drar nytta av balanseringen.

Fjärrvärmecentral 

Hjärtat i systemet är en parallellkopplad fjärrvärmecentral. Denna har fördelar som effektstyrning, effektbegränsning med prioriterad varmvattenberedning och hög avkylning. Som standard kan vi leverera fjärrvärmecentralen i en-, två- eller trekretsutförande. Styrningen sker via en webserver vilket möjliggör övervakning och support online.

Värme- och vattenstyrning

För att uppgradera en befintlig fjärrvärmecentral går det att köpa till ett styrskåp. Detta levereras färdigkopplat och förprogrammerat för att styra tre kretsar: radiatorkrets, varmvattenberedning samt värme till en ventilationskrets. Skåpet ger en mängd fördelar som effektstyrning, effektbegränsning med prioriterad varmvattenberedning och hög avkylning. Styrningen sker via en webserver vilket möjliggör övervakning och support online.

Värmepumpsintegrering

Vi har tagit fram en enkel och effektiv lösning som kombinerar värmepump (för frånlufts-återvinning och/ eller bergvärme) med fjärrvärmespets. Styrningen minimerar värmeuttaget samtidigt som den bibehåller en låg returtemperatur till fjärrvärmenätet, vilket gör att kostnaderna för uppvärmning hålls nere och straffavggifter för höga returtemperaturer undviks.

Ventilationsintegrering

Genom att koppla upp befintliga fläktar mot vår styrning möjliggörs utetemperaturkompensering av ventilationsflödet efter den påverkan på komforten som årstiden har. Samtidigt anpassar värmestyrningen tillförseln av värme utifrån de aktuella förutsättningarna

Linje

Kontakt

Hitta hit

Malörtsvägen 10
449 33 Nödinge

010-288 16 00

info@nordiqenergy.se