Byggnation av flerfamiljshus

Byggföretag

Genom att förse nya fastigheter med Nordiq Energys lösning för värmestyrning vinner ni flera saker. Tid, pengar och effektivitet. Det gäller både i bygg- och driftfasen.

Optimera före, inte efter

Nybyggnation ger fantastiska möjligheter för det gäller värmesystemet. Genom att rita in en värmecentral med tillhörande styrning som redan från början är dimensionerat och anpassat till den nya fastigheten ger en rad fördelar för er som byggföretag, för den som sedan ska förvalta fastigheten och för dem som sedan ska bo eller vistas i den.

Förutom kortare ledtid för installation och injustering kommer fastigheten redan från början att dra nytta en värmecentral som presterar optimalt sett till de verkliga förutsättningarna. Det ger lägre materialkostnader, lägre installationskostnader och lägre driftskostnader. Inomhusklimatet blir också jämnt och behagligt.

Enkel installation och implementation

Vår lösning bygger helt på standardkomponenter, vilket gör installationen lätt och tidsbesparande. Att den inte innehåller några speciallösningar gör också att den rena materialkostnaden blir lägre. I förlängningen gör detta också att både service och underhåll blir enklare och billigare. Ni är heller inte låsta till specifika leverantörer. Enkelheten och standardiseringen gör också att systemet är enklare att förvalta och underhålla.

Bild på en manometer
720px_Nordiq_Energy_xp35650

Bättre ekonomi i alla led

Tack vare enkelheten ovan får ni som byggföretag högre marginaler samtidigt som ni kan leverera ett effektivare system med låga kostnader för drift och underhåll till er beställare. Det ger ett både ett ekonomiskt och miljömässigt värde till både er och era kunder.

En bevisat effektiv metod

Vi har arbetat med den utmaning som uppvärmning av fastigheter innebär. Under åren har vi samlat på oss omfattande kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta har bevisats i flera oberoende undersökningar och jämförelser. Det har också givit oss både patent och en doktorstitel i fjärrvärmeteknik. Det tydligaste resultatet är dock våra nöjda kunder.

Vänner på ett café
Kvinnor beställer mat i saluhall.

Flerfamiljshus, kommersiella fastigheter och verksamheter

Vår metod löser inte bara problem i flerfamiljshus där det ofta är stora skillnader i temperatur mellan olika lägenheter. Den är lika applicerbar i kommersiella fastigheter och verksamheter. I livsmedelsbranschen har man ofta höga krav på temperaturen i sina lokaler, mejerier är ett typiskt sådant exempel.

Det börjar i projekteringsfasen

Genom att involvera oss redan i projekteringsfasen kan vi hjälpa er att optimera uppvärmningen med hänsyn till fastighetens specifika förutsättningar när det gäller till exempel isolering och ventilation. Kanske har ni inget konkret projekt i dagsläget men är ändå nyfikna på vad Nordiq Energy kan tillföra ert nästa byggprojekt. Kontakta oss idag så berättar vi gärna mer om vad vi gör och hur det går till.

Tekniska ritningar
bg-cta

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om hur du kan bli mer konkurrenskraftig som husbyggare? Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer.