Hund nosar på mattan i lägenhet

Vår metod

Sedan 1984 har vi ägnat oss åt att lösa problem i samband med uppvärmningen av fastigheter. Det har resulterat i akademiska titlar, testvinster och utmärkelser i oberoende utvärderingar. Vi har också fått patent på vår metod internationellt. Vår metod är bevisat effektiv.

En holistisk syn på energi

En värmecentral är bara en del i fastighetens ekosystem. För att värmecentralen ska kunna prestera optimalt är det nödvändigt att ta hänsyn till varje hus unika förutsättningar. Ett hus tillförs värme inte bara genom värmecentralen. Värme alstras också bland annat av den elanvändning som vi har i våra hem och av vår egen fysiska närvaro. Detta behöver vi ha med oss i våra beräkningar. 

Samtidigt uppstår värmeförluster genom ventilationssystem, fönster och väggar. Genom att räkna ut skillnaden mellan den värme som tillförs fastigheten via elanvändningen och dess värmeförlust (transmission och ventilation) kan vi ta reda på hur mycket värmeeffekt vi behöver tillföra. Uträkningen visar det vi kallar för fastighetens effektsignatur.

Ekvationen för att räkna ut effektbehovet

Vetenskapligt utarbetad - praktiskt bevisad

Grunden i vår metod bygger på formeln ovan. Av denna framgår det fastighetens värme är beroende av både tilloppstemperatur och returtemperatur såväl som flödet. Fastigheten har ett värmebehov och inte ett temperaturbehov. Därför styr vi ut värmeeffekt baserat på det beräknade värmeeffektbehovet i värme-, ventilationssystemet. Det är värmeeffekten som är nyckeln till god komfort och driftsekonomi, inte tilloppstemperaturen på värmevattnet. 

Att det bildas luft i systemet är oundvikligt, det går dock att minimera inflödet genom att se till att expansionskärl är dimensionerade och rätt inställda för ändamålet. Installation av avgasare är också att rekommendera.

Termisk balansering

När vi räknat ut fastighetens effektbehov kommer vi till det andra steget – fördelningen av värmen mellan lägenheterna. Detta steg bygger på injusteringen av fastighetens radiatorventiler. Genom att installera trådlösa referensgivare får vi en objektiv bild av temperaturen i olika lägenheter. De kallare lägenheterna tillförs mer effekt och de varmare lägenheterna tillförs mindre effekt. Genom att byta ut termostater mot vred på radiatorerna samt avlägsna andra felkällor såsom balanseringsventiler eller differenstrycksregulatorer fås ett översiktligt system. Systemet blir mer driftsäkert, kräver mindre underhåll och potentiell felsökning underlättas. Resultatet blir ett inneklimat som är stabilt oavsett väder och vind. Systemet tillför lika mycket värme som går förlorad i fastigheten (den så kallade nettoförlusten) och styrningen ser till att värmen tillförs i rätt mängd och tid. Inte före behovet uppstår och inte heller när det uppstår utan i efterhand. Det måste med andra ord ta hänsyn till klimatskalets tröghet som finns i varje fastighet. Det är också därför som både konventionell kurvstyrning och modernare prognosstyrning inte fungerar i praktiken. Ingen av dessa metoder tar hänsyn till vare sig trögheten eller fastighetens faktiska värmebehov då de endast tillför en tilloppstemperatur. 

Oberoende utvärderingar

Genom åren har ett antal oberoende utvärderingar av vår metod genomförts. Dessa visar också att metoden fungerar i praktiken. Om du vill fördjupa dig ytterligare kan du ta del av Fjärrvärmeföreningens utvärdering här och Telge näts utvärdering här. Vi blev 2008 det första företaget att få en stor fjärrvärmecentral P-märkt av Statens tekniska forskningsinstitut. Vi klarade dessutom som första (och hittills enda) företag P-märkningens allra hårdaste krav.

Värdet av ett patent

Sedan 2007 har vi patent på vår lösning i Europa, USA, Kina och Ryssland. Det innebär att metoden är granskad och godkänd av flera olika patentinstanser. Det betyder också att vår metod finns tydligt dokumenterad. Kraven för att erhålla patent är att:

  • Metoden/lösningen ska vara ny
  • Den ska ha teknisk höjd
  • Den ska erbjuda kommersiell nytta

Nöjda kunder

Testcertifikat, priser och patent till trots, så är det våra nöjda kunder som är det slutgiltiga kvittot på att det vi gör faktiskt fungerar. Kunder som har haft samma problem och utmaningar som ni har. Vi har sammanställt några referenser här. Vi ger dig gärna kontaktuppgifterna så att du kan prata med dem själv för att höra hur de upplever både lösningen i sig och samarbetet med Nordiq Energy.

bg-cta

Vad betyder det här för vår fastighet?

Vill du veta mer om hur vår lösning kan hjälpa er att få kontroll över uppvärmingen i er fastighet?