1380x431_living-room-life_t20_BlBXB8

Kundcase:

Omfattande renoveringar efter ombildning

I Vendelsö, söder om Stockholm ligger bostadsrättsföreningen Vendelsö Skolväg, fastigheten byggdes i början på 60-talet och förvaltades först av Haningebostäder och därefter Newsec. I mitten av l 2013 tog nybildade bostadsrättsföreningen över fastigheten. Föreningen består idag av totalt 110 lägenheter fördelat på fyra huskroppar. Efter övertagandet av fastigheten påbörjades 2014 en grundlig genomgång och ett omfattande renoveringsarbete med stambyte och nytt tak bland annat. 

Kalla lägenheter

Ett genomgående problem i fastigheten var att lägenheterna var kalla. Historiskt hade de tidigare förvaltarna inte lyckats lösa detta trots upprepade försök. Föreningen anlitade en entreprenör som bland annat bytte ut undercentralen men trots detta kvarstod problemen. Efter takbytet upplevde man ojämna temperaturer (fortsatt låga) och problem med varmvattnet. Vid stambytet hade referensmätare satts in i lägenheterna, men det fanns ingen förteckning om vilken möter som hörde till vilken lägenhet. Alla justeringar gjordes fortsatt i blindo. 

bg-cta

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag för att ta reda på hur Nordiq Energy kan hjälpa dig att få ner energianvändningen och få upp komforten i er fastighet.

Nordiq Energy genomför en energi-inventering

Via den tekniske förvaltaren som skött stambyte och takomläggningen fick föreningen kontakt med Nordiq Energy. Nu gjordes en grundlig kartläggning av hela fastigheten. Referensgivarna identifierades och termostater byttes ut mot vanliga vred. En avgasare installerades också. På toppen kopplades Soft Control, Nordiqs system för värmestyrning, in.

Noggrann och individuell injustering

Efter att systemet var genomgånget, trasiga delar och direkt felaktiga komponenter bytts ut, genomförde Nordiq Energy en individuell injustering av samtliga element i fastigheten. Med den nya injusteringen och styrningen av värme- och VVC-system är temperaturen både behaglig och jämn i lägenheterna. 

Inga klagomål

Föreningen tecknade också ett avtal där Nordiq Energy fjärrövervakar föreningens värmesystem och direkt kan vidta eventuella åtgärder om behov uppstår. Idag får man inte längre några klagomål på dåligt inomhusklimat och kalla lägenheter.

– Det är en påtaglig skillnad, systemet är som ett självspelande piano och vi får i princip inga klagomål på värmen från de boende, säger Agneta Gillisdotter.

Åtgärder och lösning i sammanfattning

  • Energi-inventeringar där problem kartlades och förutsättningar konstaterades.
  • Åtgärdsplan med förslag på lösningar baserad på inventeringen ovan.
  • Termostater byttes ut mot vanliga vred.
  • Avgasare installerades.
  • Köpte styrning (Softcontrol) av befintlig fjärrvärmecentral av Nordiq Energy.
  • Injustering av av radiatorsystem och VVC-system.
Fakta BRF Vendelsö skolväg
  • Fastigheten byggdes 1961-62 på uppdrag av Haningsbostäder.
  • Ligger i södra Stor-Stockholm.
  • Föreningen köpte fastigheten 2013.
  • Föreningen består av 110 lägenheter fördelat på flera huskroppar med tre våningsplan.