hero

Kundcase:

Egna initiativ inte alltid av godo

I takt med att behov och förutsättningar förändras och nya regelverk träder så sker förändringar i fastigheter i form av renoveringar, reparationer samt om- och tillbyggnader. När det gäller bostadsrättsföreningar sker vissa insatser genom föreningens försorg medan andra utförs av de boende. Att dokumentationen av dessa arbeten är undermålig eller saknas helt är mer regel än undantag. Hos BRF Sandberget i Stockholm hade vissa lägenhetsinnehavare installerat handdukstorkar i sina badrum och en av restaurangerna hade bytt ut sina radiatorer mot “mer estetiskt tilltalande” diton. Inga konstigheter kan man tycka, men handdukstorkarna visade sig kortsluta systemet och de nya radiatorerna hade en helt annan verkningsgrad än de som de ersatte. En direkt konsekvens (även om det fanns fler orsaker) blev att värmen fördelades ojämnt mellan lägenheterna vilket påverkade inomhusklimatet negativt.

Kunskap och kunskapsöverföring

Genom åren har föreningen haft kontakt med ett flertal entreprenörer och leverantörer och läxan är tydlig.

– Det finns inga Quick fixes, om en entreprenör kommer med en enkel lösning eller hävdar att en enskild åtgärd kommer att lösa problemet, då ska man dra öronen åt sig, menar Magnus Stuart.

Utmaningen för varje styrelse är att ingen av ledamöterna är experter på värme och energi.

– Det så oerhört viktigt att hitta en aktör som inte bara vet vad de håller på med utan också kan förmedla sin kunskap till föreningen och tillsammans med styrelsen hitta den bästa vägen framåt, fortsätter Magnus.

En långsiktig plan och ett målmedvetet arbete

För att råda bot på problemen med kalla lägenheter, klagomål från de boende och allt högre uppvärmningskostnader tog man fram en långsiktig plan som man sedan har jobbat målmedvetet med. 

Olika fastigheter och olika föreningar har olika förutsättningar och behov

Det som skiljer Nordiq Energy från andra aktörer, menar Magnus Stuart, är att de tar reda på fastighetens unika förutsättningar och arbetar fram en lösning utifrån detta. De förstår också att bostadsrättsföreningarna skiljer sig åt när det gäller kunskap, förståelse och behov. Genom hela processen har Nordiq Energy varit lyhörda och pedagogiska i sin kommunikation med styrelsen. De har också hjälpt oss i vår kommunikation med Stockholm Exergi fortsätter Magnus. Det faktum att en styrelse består av lekmän gör också att en viss mängd lycksökare dras till branschen.

Lösningen

Ett antal problemkällor identifierades, till exempel felaktigt inkopplade handdukstorkar och radiatorer samt termostater som försatte hela systemet ur balans. En ny undercentral installerades och värmesystemet kopplades upp mot SoftControl som är Nordiq Energys system för fjärrövervakning och -styrning. Därefter genomfördes en termisk balansering vars syfte var att säkerställa att varje lägenhet fick rätt mängd energi och därmed rätt temperatur. Föreningen tecknade också ett serviceavtal för att säkerställa driften. 

Åtgärder och lösning i sammanfattning

 • Energi-inventering genomfördes där problemen kartlades och förutsättningarna klargjordes.
 • En åtgärdsplan med kortsiktiga och långsiktiga mål togs fram.
 • Byte av undercentral.
 • En större revision av systemet gjordes 2017-2018 och en mindre revision har genomförts under 2022.
 • Samtliga termostater i fastigheten utbytta mit vanliga vred.
 • Digitalisering av värmesystemet med uppkoppling för driftstyrning och övervakning.
 • Nordiq hjälper föreningen i kommunikationen med fjärrvärmeleverantören Stockholm Exergi.

Fakta BRF Sandberget

 • Fastigheten byggd 1909.
 • Ligger I centrala Stockholm.
 • Föreningen bildades i mitten av 90-talet.
 • Föreningen består av 17 lägenheter och 5 kommersiella lokaler