rear-view-of-female-friends-entering-university-1380×431

Ordlista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla. Nam molestie sed enim quis volutpat. Phasellus ipsum tortor, porta id magna ac.

Ordlista

Ai

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet.

AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlar den och svarar.

AI system är kapabla till att anpassa sitt beteende, till en viss grad, genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, och att arbeta självständigt.

Effektsignatur

Effektsignaturen är resultaten av den effekt som tillförs fastigheten och den naturliga avgången i form av ventilation, isolering och hur effektivt den tas om hand.

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla.

Balansering

Balansering beskrivningstext svar

Returtemperatur

Returtemperatur är är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det lämnar din fastighet. Om fjärrvärmeleverantören anser att denna temperatur är för hög drabbas fastighetsägaren av en straffavgift. Om temperaturen däremot ligger under gränsvärdet kan fastighetsägaren istället få en bonus. Nivåerna kan variera mellan olika fjärrvärmeleverantörer.