hero-small

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar uppgifter om namn, kontaktuppgifter och eventuell befattning.

Vad är ändamålet med de insamlade uppgifterna?

Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med kunder samt för att kunna upprätta statistik, göra marknadsanalyser och marknadsföra våra tjänster.

Hur tar jag del av de lagrade uppgifterna?

Skicka en begäran om registerutdrag någon av adresserna nedan.

Epost: info@nordiqenergy.se

Adress:
Nordiq Energy, Att: Personuppgiftsansvarig, Malörtsvägen 10, 449 33 Nödinge

Hur kan jag rätta eller radera information

Begäran om rättelse eller radering av uppgifter skickar du til oss via e-post eller brev enligt adressen nedan.

Notera att vi enligt vissa lagar och förordningar kan vara tvungna att behålla uppgifterna. När det inte längre finns någon rättslig grund för oss att spara dina uppgifter så raderas de permanent.

Epost: info@nordiqenergy.se

Adress:
Nordiq Energy, Att: Personuppgiftsansvarig, Malörtsvägen 10, 449 33 Nödinge

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Begäran om rättelse eller radering av uppgifter skickar du til oss via e-post eller brev enligt adressen nedan.

Notera att vi enligt vissa lagar och förordningar kan vara tvungna att behålla uppgifterna. När det inte längre finns någon rättslig grund för oss att spara dina uppgifter så raderas de permanent.

Epost: info@nordiqenergy.se

Adress:
Nordiq Energy, Att: Personuppgiftsansvarig, Malörtsvägen 10, 449 33 Nödinge

Period som uppgifterna lagras

Vi bevarar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Vi behåller uppgifterna i 36 månader. om inte lagar och förordningar kräver att vi behåller dem längre. När det inte längre finns grund att spara uppgifterna så raderas de permanent.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Epost: info@nordiqenergy.se

Adress:
Nordiq Energy, Att: Personuppgiftsansvarig, Malörtsvägen 10, 449 33 Nödinge

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Nordiq Energy