Integritetspolicy

Nordiq behandlar personuppgifter om de personer som vi har kontakt med i vår normala
verksamhet. Här nedanför beskriver vi vår behandling av dina personuppgifter.

Definition av en personuppgift

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra
uppgifter kan knytas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn
och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vad samlas in och hur används uppgifterna?

Förutom namn och kontaktuppgifter kan vi behandla t.ex. lägenhetsnummer, e-post,
position i brf-styrelse etc. Beroende på din roll i kontakten med oss kan även andra uppgifter
behandlas.
Vi samlar in uppgifterna för att kunna kommunicera, administrera marknadsaktiviteter samt
hantera beställningar, leveranser, garantier och fullgöra avtal och överenskommelser. Vi kan
även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och
kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster vi erbjuder
och som kan vara av intresse för dig. Du har möjlighet att tacka nej till sådan marknadsföring
genom att kontakta oss på personuppgifter@nordiqproduction.se.

Säkerhet och skydd

Vi värnar om en hög säkerhet för de personuppgifter vi samlar in och har därför vidtagit
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna från obehörig
åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att
hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av
dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får
tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs
alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna. Vi kommer inte att sälja
personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan
utsträckning än vad som beskrivits här.

Externa länkar

Våra digitala media kan innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte har
kontroll över. Om du följer en länk till en sådan extern webbplats uppmanas du att ta del av
de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätten till information

När som helst kan du begära att vi ska upphöra med att behandla dina personuppgifter. Om
det inte finns något avtal, någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta
behandla dem så kommer behandlingen att upphöra. För att begära detta kontaktar du oss
via epost till personuppgifter@nordiqproduction.se. Du har även rätt att 1 gång per år,
genom skriftlig av dig undertecknad begäran, få information om vilka uppgifter vi har
registrerade om dig samt i förekommande fall begära rättning av felaktig uppgift.

Användning av cookies.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator, mobiltelefon, etc. för att lagra
information när du besöker en webbplats. Nordiq hämtar ingen information från dessa
Cookies. För information om hur organisationerna bakom förekommande web-läsare
hanterar denna information besök respektive web-läsares hemsida.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Nordiq Production AB.
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
oss på personuppgifter@nordiqproduction.se.