caseimg-2

Vanliga frågor:

Svar:

Returtemperatur är är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det lämnar din fastighet. Om fjärrvärmeleverantören anser att denna temperatur är för hög drabbas fastighetsägaren av en straffavgift. Om temperaturen däremot ligger under gränsvärdet kan fastighetsägaren istället få en bonus. Nivåerna kan variera mellan olika fjärrvärmeleverantörer.