caseimg-2

Vanliga frågor:

Svar:

Effektsignaturen är resultaten av den effekt som tillförs fastigheten och den naturliga avgången i form av ventilation, isolering och hur effektivt den tas om hand.