Man wearing jacket looking away on sunny day

Minska energikostnaderna

Vi hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggföretag att ta kontroll över sin uppvärmning. Vår lösning är effektiv och beprövad och ger ökad komfort, lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.

Läs mer

1380×776-roberto-nickson-q9nZUFC1nTw-unsplash

Läs om hur vi hjälpt andra

Läs om hur vi hjälpt några av våra kunder att få ner sina energikostnader och öka komforten. Vår lösning är effektiv och beprövad när det gäller att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Samtidigt som som det ger minskad miljöpåverkan.

Läs mer

Bli energismart!

En stor del av Co2 utsläppen kommer idag ifrån våra fastigheter och uppvärmningen av dessa utgör en betydande post i driftskostnaderna för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Låga inomhustemperaturer är också den vanligaste anledningen till klagomål från hyresgäster.

Ekonomi

Med en beprövad lösning som tar hänsyn till varje fastighets unika förutsättningar hjälper Nordiq Energy till att sänka energiförbrukningen med upp minst 10% och därmed sänka uppvärmningskostnaderna.

Komfort

Ojämn inomhustemperatur är den vanligaste orsaken till klagomål från hyresgäster och lägenhetsinnehavare. Vi hjälper er att balansera dessa skillnader utan fördyrande extrautrustning.

Klimat

Att effektivisera uppvärmningen av våra bostäder och fastigheter är en av de bästa insatserna vi kan göra för klimatet, något som allt för sällan kommer fram i den politiska debatten.

Bostadsrättsföreningar

I många bostadsrättsföreningar eldar man för kråkorna bokstavligt talat. Temperaturskillnader på +/-7° är vanligt och det betyder både missnöjda lägenhetsinnehavare och höga driftskostnader. Vår lösning är bevisat effektiv och bygger på standardkomponenter, vilket gör den kostnadseffektiv lättskött.

Läs mer

Bostadsrättsinnehavare
Snickare I sin verkstad

Fastighetsägare

Nordiq Energy har utvecklat en patenterad och dokumenterat effektiv lösning för energistyrning av fastigheter. Utan fördyrande utrustning och leverantörsinlåsning ger den lägre driftskostnader, en högre värdering och bättre miljöranking.

Läs mer

bg-cta

Vill du veta mer?

Kontakta oss redan idag för att ta reda på hur Nordiq Energy kan hjälpa dig att få ner energianvändningen och få upp komforten i er fastighet.