Energiinventering

Under en energiinventering hjälper vi dig med en analys och kartläggning av fastighetens energiförbrukning samt värmesystemets och husets kondition. Det gör att vi kan identifiera eventuella brister som påverkar energiförbrukningen och inomhusklimatet. Inventeringen ligger till grund för åtgärder som ökar komforten och effektiviserar energianvändningen.

Trygghetsavtal

Med hjälp av ett digitalt verktyg kan vi övervaka och styra din anläggning på distans. Om något skulle inträffa kan vi analysera problemet och sedan lösa det online eller lokalt med vår vägledning. Vi driftoptimerar styrningen genom att regelbundet stämma av att alla värden ser normala ut, och att centralen arbetar så effektivt som möjligt. Allt för att komforten skall vara så hög som möjligt och förbrukningen minimal.

Utbildning

Vill du kunna hantera lösningen på egen hand? Vi arrangerar utbildningar på plats som hjälper driftspersonalen att sköta anläggningen optimalt.

Termisk balansering

Med en termisk balansering ser vi till att värmen fördelas jämnt i hela fastigheten genom att byta ut och/eller justera de befintliga ventilerna på elementen. Balanseringen förbättrar systemets prestanda och maximerar energibesparingen.

Fjärrvärmecentral

Vi arbetar med en parallellkopplad fjärrvärmecentral som har en mängd fördelar, till exempel effektstyrning, effektbegränsning med prioriterad varmvattenberedning och hög avkylning. Levereras med styrning som möjliggör lägre energiförbrukning, jämnare effektuttag och bättre avkylning. Centralen kan fås som standard i en-, två- eller trekretsutförande. Naturligtvis innehåller styrningen en webserver som möjliggör övervakning och support online.

Värme- och varmvattenstyrning

Vårt styrskåp kan köpas till separat för att uppgradera den befintliga fjärrvärmecentralen. Skåpet levereras färdigkopplat samt förprogrammerat att styra tre kretsar, radiatorkrets, varmvattenberedning, och värme till en ventilationskrets. Skåpet har en mängd fördelar som effektstyrning, effektbegränsning med prioriterad varmvattenberedning, och hög avkylning. Naturligtvis innehåller styrningen en webserver som möjliggör övervakning och support online.

Värmepumpsintegrering

Vi har tagit fram en enkel och effektiv lösning som kombinerar värmepump (för frånlufts-återvinning och/eller bergvärme) med fjärrvärmespets. Styrningen minimerar fjärrvärmeförbrukningen samtidigt som du bibehåller låg returtemperatur till fjärrvärmenätet.

Ventilationsintegrering

Befintliga fläktar kopplas mot vår styrning vilket möjliggör utetemperaturkompensering av ventilationsflödet efter den påverkan på komforten som årstiden har, samtidigt som värmestyrningen anpassar värmetillförseln därefter.

Vakuumavgasning

Vakuumavgasaren tar bort luft och gaser ur radiatorsystemet och hjälper på så vis till att fördela värmen bättre i fastighetens olika delar. Den motverkar även försmutsning av systemet.

Mätsträcka

I de fall energiföretaget tillåter att fastigheten utformar mätsträckan för deras ”taxameter” (värmemängdsmätare) har vi tagit fram en mätsträcka som är godkänd av Svensk Fjärrvärme och provad av SP i Borås.

Temperaturgivare

För att få kontroll över temperaturen i fastigheten kan du installera trådlösa temperaturgivare i ett antal lägenheter. Dessa hjälper dig att få en uppfattning om och hitta obalanser i fastighetens värmesystem. Dessa givare är ett krav vid termisk balansering av värmefördelningen i fastigheten.

Spara på energin

Nordiq garanterar minst 10% lägre energiförbrukning

Nordiq Energy hjälper dig att spara

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att minska sin energianvändning med minst 10 procent genom vår patenterade metod som effektiviserar värmeförbrukningen. Vi finns där innan, under och efter vår lösning installerats. På köpet får du en jämn inomhustemperatur och hög komfort – året runt.

Spara pengar och energi

Känns uppvärmningskostnaden onödigt hög eller gnäller grannen på kall lägenhet när du själv svettas? Då är du inte ensam. I många flerbostadshus som värms upp med fjärrvärme är temperaturen i obalans. Som tur är har vi på Nordiq utvecklat ett sätt att spara både pengar och energi.

Ökad komfort & ett renare samvete

Våra lösningar ser till att inomhustemperaturen blir jämn och anpassad efter varje lägenhets unika förutsättningar. Det minskar risken för att en granne vädrar ut värmen när en annan fryser. Justeringen innebär en minskad energiförbrukning, någonting som gynnar miljön.

En lönsam investering

Vi finns där innan, under och efter lösningen installerats. Vi tar ett helhetsgrepp över hela fastigheten, så att värmesystem, tappvarmvatten och ventilation samspelar med hög komfort som resultat. Genom åren har våra kunder sparat hundratusentals kronor genom sänkt energiförbrukning.

Sugen på att spara?

Vill du ha hjälp att spara pengar och energi? Fyll i din adress så undersöker vi din nuvarande energiförbrukning och vad du kan göra för att minska den. Glöm inte dina kontaktuppgifter så att vi kan höra av oss och föreslå en lösning.

  Jag godkänner att NordIQ Energy AB sparar och använder mina uppgifter till att kontakta mig. Läs vår integritetspolicy här.

  Så här jobbar vi

  Förutsättningarna i din fastighet styr hur vår färdiga lösning ser ut. För att kartlägga dina behov följer vi alltid en väl utarbetad process, som du kan läsa mer om här.

  1. Inventering

  1. Inventering

  Vi börjar med att undersöka förutsättningarna i fastigheten genom att titta på energianvändningen historiskt. Din nuvarande fjärrvärmelösning undersöks och värme, tappvarmvatten samt ventilationssystem ses över. Resultatet är ett protokoll som ligger till grund för vilka åtgärder vi föreslår.

  2. Lösning

  2. Lösning

  Utifrån inventeringen tar vi fram förslag på åtgärder. Omfattningen varierar, men i regel innefattar de installation av teknik som styrskåp eller byte av fjärrvärmecentral. Det är nämligen med hjälp av dessa som vi styr värmen i fastigheten. När vi har ett färdigt förslag får du en offert där åtgärderna redovisas.

  3. Installation

  3. Installation

  Efter godkänd offert installerar vi tekniken. Vi driftsätter och ställer in parametrarna i styrningen, och om Termisk balansering ingår ställer vi också in elementen i lägenheterna så att de ger ifrån sig rätt mängd värme.

  4. Drift

  4. Drift

  Under det första året ingår vårt trygghetsavtal där vi övervakar och styr anläggningen i ett överordnat system som uppdateras i realtid. Här kan vi också analysera eventuella problem så att de snabbt kan lösas. Du har alltid möjlighet att förlänga trygghetsavtalet.

  Energieffektiva kunder

  Vi har hjälpt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att spara hundratusentals kronor genom att effektivisera sin energiförbrukning. Här kan du läsa mer om några av dem.

  ”Treorna har ökat sitt marknadsvärde med 125 000 kr”

  BRF Tullporten, Nyköping

  Byggår: 1958
  Antal lägenheter: 51 st
  Brf Tullporten installerade en ny fjärrvärmecentral från Nordiq 2010. Två år senare balanserades systemet upp vilket medförde att energiförbrukningen för att värma upp fastigheten sänktes ytterligare. Totalt sjönk förbrukningen med 38 procent. Investeringen genomfördes utan att avgiften behövde höjas och värdet på samtliga lägenheter i fastigheten har ökat.

  ”Nordiq minskade vår energiförbrukning med 30 procent”

  BRF Nissan, Halmstad

  Byggår: 1992
  Storlek: 3 800 m², 3 byggnader
  Antal lägenheter: 38 st
  Besparing: 30%
  2012 installerades en Nordiq fjärrvärmecentral som arbetar ihop med en frånluftsvärmepump. Anders Bladh säger ”Vår energieffektisering betalar sig bra tillbaka nu med lägre förbrukning. Vi har fått en väldigt bra och jämn temperatur i hela huset också”

  ”Värmeanvändningen sjönk med 19 procent”

  Bonära AB, Göteborg

  Byggår: 1965
  Antal lägenheter: 56
  Efter att Nordiq kopplat ett styrskåp till den befintliga fjärrvärmecentralen kunde temperaturen justeras. Optimeringen minskade energianvändningen med hela 15 procent på ett år. Det motsvarar en minskning av värmeanvändningen med nästan 19 procent.

  Våra produkter och tjänster

  Som kund hos oss kan du luta dig tillbaka och låta oss sköta grovjobbet. Vi tar hand om allt. Självklart använder vi oss av den senaste tekniken och produkter från de bästa tillverkarna för att se till att din lösning lever upp till besparingskraven.

  Kontakta oss

  Vill du anlita oss, eller vill du att vi förklarar mer? Hör av dig så bokar vi in ett möte.

  Tel: 031-25 33 33
  Mail: kundservice@nordiqenergy.se
  Adress: Nordiq Energy AB
  Malörtsvägen 10
  449 33 Nödinge