interior-table-home-indoor-flat-apartment-couch-living-rent-living-space_t20_ywrrJx (1)

Tillval

Linje

Vakuumavgasning

Genom att ta bort luft och andra gaser ur radiatorsystemet fördelas värmen bättre i fastighetens olika delar. Vakuumavgasning motverkar även försmutsning av systemet.

Mätsträcka

För de fall där energiföretaget tillåter att fastigheten utformar mätsträckan för deras “taxameter” har vi tagit fram en mätsträcka som är godkänd av Svensk Fjärrvärme och provad av SP i Borås.

Temperaturgivare

Genom att installera trådlösa temperaturgivare i ett antal lägenheter får du kontroll över temperaturen i fastigheten. Givarna hjälper dig att hitta obalanser i fastighetens värmesystem. Dessa givare är ett krav vid termisk balansering av värmefördelningen i fastigheten.

Linje

Kontakt

Hitta hit

Malörtsvägen 10
449 33 Nödinge

010-288 16 00

info@nordiqenergy.se